Bảo trì trạm biến áp - MPĐ - tủ điện

Bảo trì trạm biến áp - MPĐ - tủ điện

CHUYÊN SỬA CHỮA - BẢO TRÌ - THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP & THIẾT BỊ ĐIỆN

CHUYÊN SỬA CHỮA - BẢO TRÌ - THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP & THIẾT BỊ ĐIỆN

Ngày đăng: 23/07/2021 04:41 PM

 Bảo trì định kỳ, thí nghiệm thiết bị đường dây và trạm biến áp phân phối điện lực theo thông tư số 32/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chế độ bảo trì định kỳ hệ thống lưới điện phân phối. - Bảo trì, thí nghiệm, sửa chữa, xử lý sự cố: cáp ngầm, đường dây và trạm biến áp điện lực, tụ bù trung hạ thế, các vật tư thiết bị trên lưới điện lực.…
Zalo
Hotline